Одбрана мастер рада-кандидат Ивана Бараћ

Време: 20.11.2018 13:40:00

Кандидат Ивана Бараћ јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Прекогранична сарадња у функцији економског развоја земаља Југоисточне Европе“, дана 03.12.2018. године, у 14,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Петар Веселиновић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Мирослав Ђорђевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Никола Макојевић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага