Одбрана мастер рада-кандидат Марко Николић

Време: 03.12.2018 07:46:41

Кандидат Марко Николић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Карактеристике процеса транзиције у глобалном економском окружењу“, дана10.12.2018. године, у 15,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Петар Веселиновић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Мирослав Ђорђевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, у пензији; и
  3. Др Ненад Станишић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага