Одбрана мастер рада-кандидат Милан Костић

Време: 03.12.2018 12:13:47

Кандидат Милан Костић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Очување независности и објективности интерног ревизора“, дана 05.12.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Снежана Љубисављевић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Биљана Јовковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Владимир Станчић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага