Одбрана мастер рада-кандидат Никола Лешњак

Време: 03.12.2018 14:27:26

Кандидат Никола Лешњак јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај трговинске марке на преференције потрошача“, дана 07.12.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Вељко Маринковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Катарина Борисављевић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага