Одбрана мастер рада-кандидат Марија Ракић Јевтић

Време: 05.12.2018 11:39:22

Кандидат Марија Ракић Јевтић  јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај страних директних инвестиција на конкурентност привреде Републике Србије“, дана 10.12.2018. године, у 10,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Гордана Миловановић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Ненад Станишић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Петар Веселиновић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага