Одбрана мастер рада-кандидат Милош Новаковић

Време: 05.12.2018 11:58:42

Кандидат Милош Новаковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Истраживање ставова потрошача о глобалним електронским платформама за резервације у туризму“, дана 10.12.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5, пред Комисијом:

  1. Др Зоран Калинић,  ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Вељко Маринковић, ванр. проф.  Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Никола Бошковић доцент  Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага