Одбрана мастер рада-кандидат Александра Ненковић

Време: 05.12.2018 12:39:25

Кандидат Александра Ненковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Институције и економски успех: Карактеристике и специфичности друштвено-економског развоја Јапана“, дана 10.12.2018. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Владан Ивановић доцент Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Властимир Лековић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Ненад Станишић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага