Одбрана мастер рада-кандидат Јелена Оларевић

Време: 05.12.2018 14:10:19

Кандидат Јелена Оларевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Хумани капитал као детерминанта привредног развоја Републике Србије“, дана 10.12.2018. године, у 14,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Мирослав Ђорђевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Марко Славковић, доцент Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Петар Веселиновић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага