Одбрана Прелиминарног предлога теме докторске дисертације - кандидат Владислава Стојић

Време: 18.12.2018 11:12:46

Владислава Стојић, студент докторских академских студија, приступиће дана 24.12.2018. године у 1130 сати, у сали Д-04,  јавној одбрани Прелиминарног предлога теме докторске дисертације, под насловом: „Системи финансирања здравствене заштите у земљама западног Балкана“ пред Менторском комисијом у саставу:

  1. Др Петар Веселиновић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Општа економија и привредни развој,ментор; и
  2. Др Никола Макојевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Општа економија и привредни развој, коментор.

Претрага