Одбрана мастер рада-кандидат Андријана Вукадиновић

Време: 08.01.2019 09:13:46

Кандидат Андријана Вукадиновић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Управљање односима између субјеката у каналима маркетинга“, дана 10.01.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Весна Стојановић Алексић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Катарина Борисављевић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага