Овера семестра

Време: 25.01.2019 11:54:39

Сви студенти мастер академских студија уписани школске 2018/2019. године, дужни су да изврше оверу зимског семестра у периоду од 04.02. до 07.02.2018. године у времену од 10,00 до 13,00 сати. За оверу семестра потребно је донети индекс на шалтер Студентске службе.

Претрага