Одбрана мастер рада-кандидат Бојана Чочовић

Време: 04.02.2019 08:42:56

Кандидат Бојана Чочовић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Системи заштите од превара у процесу јавних набавки у Републици Србији“, дана 07.02.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Драгомир Димитријевић, доцент Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Предраг Станчић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;  и
  3. Др Биљана Јовковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага