Одбрана мастер рада-кандидат Маријана Мијаиловић

Време: 11.03.2019 13:49:15

Кандидат Маријана Мијиловић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Американизација популарне културе“, дана 13.03.2019. године, у 1400 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Вељко Маринковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Срђан Шапић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Милан Коцић, ванр. проф.  Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага