Одбрана студијског истраживачког рада - кандидат Ана Тодоровић Спасенић

Време: 21.06.2019 13:25:12

Ана Тодоровић Спасенић, студент докторских академских студија, приступиће дана 27.06.2019. године у 1200 сати, у сали Д-04,  јавној одбрани студијског истраживачког рада, под насловом: „Утицај организационе структуре на ефикасност предузећа наменске индустрије“ пред Менторском комисијом у саставу:

  1. Др Јелена Ерић Нилсен, доц. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Менаџмент и пословна економија, ментор; и
  2. Др Весна Стојановић Алексић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Менаџмент и пословна економија, коментор.

 

Претрага