Одбрана Прелиминарног предлога теме - кандидат Ненад Михаиловић

Време: 15.05.2019 15:55:34

Ненад Михаиловић, студент докторских академских студија, приступиће дана 21.05.2019. године у 12:00 сати, у сали Д-04,  јавној одбрани Прелиминарног предлога теме докторске дисертације, под насловом: „Ревизија пословних трансакција између повезаних правних лица“ пред Менторском комисијом у саставу:

  1. Др Снежана Љубисављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, ментор;
  2. Др Биљана Јовковић, ванр. проф.  Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, коментор.

Претрага