Одбарана мастер рада-кандидат Нина Бијеловић

Време: 04.06.2019 10:00:19

Кандидат Нина Бијеловић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај Споразума о слободној трговини у Централној Европи на преусмеравање трговинских токова земаља Западног Балкана“, дана 7.6.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Ненад Станишић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Гордана Миловановић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Ненад Јанковић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага