Одбрана мастер рада-кандидат Владимир Велићковић

Време: 04.06.2019 10:14:33

Кандидат Владимир Величковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Шумадија као конкурентска дестинација селективног туризма Србије“, дана 14.6.2019. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Никола Бошковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Светислав Миленковић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, у пензији;
  3. Др Лела Ристић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага