Одбрана Предлога докторске дисертације - кандидат Невена Веселиновић

Време: 05.07.2019 12:35:10

Невена Веселиновић, студент докторских академских студија, приступиће дана 11.07.2019. године, у 1200 сати, у сали Д-04,  јавној одбрани Предлога докторске дисертације, под насловом: „Ефикасност трансмисионог механизма монетарне политике у земљама Западног Балкана“ пред Менторском комисијом у саставу:

  1. Др Данијела Деспотовић, ментор; и
  2. Др Срђан Фуртула, коментор.

Претрага