Одбрана мастер рада-кандидат Ђорђе Пајић

Време: 05.07.2019 12:55:23

Кандидат Ђорђе Пајић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Инвестиције као фактор привредног развоја Републике Србије“, дана 9.7.2019. године, у 14,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Владимир Мићић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Мирослав Ђорђевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, у пензији; и
  3. Др Ненад Јанковић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага