Одбрана мастер рада-кандидат Тања Поповић

Време: 08.07.2019 09:49:50

Кандидат Тања Поповић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Обавезна резерва у функцији регулисања ликвидности Европске централне банке“, дана 10.07.2019. године, у 10,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Срђан Фуртула, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага