Одбрана доктората - кандидат Стеван Луковић

Време: 20.08.2019 10:33:20

Стеван Луковић, дана 03.09.2019. године у 1200 сати, на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5, брани  докторску дисертацију, израђену под менторством проф. др Срђана Маринковића, под насловом: „Инвестициона активност пензијских фондова са дефинисаним накнадама и доприносима “, пред Комисијом:

  1. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Финансије, финансијске институције и осигурање;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Финансије, финансијске институције и осигурање; и
  3. Др Милош Пјанић, доцент Економског факултета у Суботици Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Финансије.

Претрага