Одбрана мгистарске тезе - кандидат Бојан Радосављевић

Време: 04.09.2019 14:21:27

Бојан Радосављевић, дана 10.09.2019. године у 13,00, на Економском  факултету у Крагујевцу, у сали Е-5, брани магистарску тезу под насловом „Компаративна анализа модела финансирања националних система здравствене заштите“ пред Комисијом у саставу:

  1. Др Данијела Деспотовић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Општа економија и привредни развој;
  2. Др Никола Макојевић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Општа економија и привредни развој; и
  3. Др Марина Ђорђевић, ванр. проф. Економског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Финансије, банкарство и осигурање.

Претрага