Одбрана магистарске тезе - кандидат Сања Вукосављевић

Време: 04.09.2019 14:22:38

Сања Вукосављевић, дана 10.09.2019. године у 11,30, на Економском  факултету у Крагујевцу, у сали Е-5, брани магистарску тезу под насловом “Иновативност привреде као детерминанта унапређења конкурентности балканских земаља” пред Комисијом у саставу:

  1. Др Данијела Деспотовић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Општа економија и привредни развој;
  2. Др Петар Веселиновић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Општа економија и привредни развој; и
  3. Др Слободан Цветановић, ред. проф. Економског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Макроекономија.

Претрага