Одбрана мастер рада-кандидат Ана Новковић

Време: 04.09.2019 14:33:56

Кандидат Ана Новковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Структурне промене и развојне перформансе привреде Србије после 2010. године“, дана 9.9.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Владимир Мићић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Мирослав Ђорђевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, у пензији; и
  3. Др Петар Веселиновић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага