Одбрана мастер рада - кандидат Марија Вељковић

Време: 04.09.2019 14:48:34

Кандидат Марија Вељковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Ефекти заједничке индустријске политике на економски развој Европске уније“, дана 9.9.2019. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Владимир Мићић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Мирослав Ђорђевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, у пензији; и
  3. Др Петар Веселиновић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага