Одбрана мастер рада - кандидат Ана Цмиљановић

Време: 05.09.2019 14:47:29

Кандидат Ана Цмиљановић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Инфраструктура као детерминанта конкурентности и привредног развоја Републике Србије“, дана 10.9.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Владимир Мићић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Мирослав Ђорђевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, у пензији; и
  3. Др Ненад Јанковић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага