fbpx

Одбрана мастер рада - кандидат Милкица Петровић

Време: 05.09.2019 15:04:23

 Кандидат Милкица Петровић  јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Структурне промене индустрије Републике Србије у функцији повећања извоза“, дана 10.09.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Гордана Миловановић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Владимир Мићић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Ненад Станишић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага