Одбрана мастер рада - кандидат Невена Воштинић

Време: 10.09.2019 13:46:33

Кандидат Невена Воштинић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај монетарних политика Европске централне банке и Швајцарске националне банке на монетарну политику Народне банке Србије“, дана 12.09.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Срђан Фуртула, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага