Одбрана докторске дисертације - кандидат Драган Стојковић

Време: 17.09.2019 08:49:04

Драган Стојковић, дана 23.09.2019. године у 1200 сати, на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5, брани  докторску дисертацију, израђену под менторством проф. др Милене Јакшић, под насловом: „ Светска финансијска криза и перспектива развоја тржишта капитала “, пред Комисијом:

  1. Др Срђан Маринковић, ред. проф. Економског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Финансије и банкарство;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Финансије, финансијске институције и осигурање; и
  3. Др Ненад Јанковић, доцент Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Финансије, финансијске институције и осигурање.

Претрага