Одбрана Предлога докторске дисертације- кандидат Александра Бошковић

Време: 20.09.2019 09:29:32

Александра Бошковић, студент докторских академских студија, приступиће дана 27.09.2019. године у 1000 сати, у сали Е-106,  јавној одбрани Предлога докторске дисертације, под насловом: „Утицај организационог дизајна на ангажованост запослених у дигиталном пословном окружењу“ пред Менторском комисијом у саставу:

  1. Др Весна Стојановић Алексић, ментор; и
  2. Др Јелена Ерић Нилсен, коментор.

Претрага