УПИС ВИШИХ ГОДИНА СТУДИЈА

Време: 10.10.2019 09:57:00

РОКОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА УПИС АКАДЕМСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

У периоду од 25.09. до 04.10.2019. године уписују се:

      Студенти који конкуришу за упис ДРУГЕ, ТРЕЋЕ и ЧЕТВРТЕ године студија на терет буџета, а који су остварили  60, 120 односно 180 бодова ЕСПБ.

СТУДЕНТИ ПОДНОСЕ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА УПИС ГОДИНЕ

1)   Два обрасца ШВ 20 попуњена штампаним словима ћириличног писма (обрасци се купују у књижари Факултета);

2)   Изјава за изборне предмете (добија се у књижари Факултета или у Студентском сервису);

3)   Потврда о одбрањеном семинарском раду;

4)   Попуњени електронски анкетни листићи (Анкета о објективности оцењивања).

ИЗЈАВА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ се разликује према години усвајања наставног плана. Да би студент попунио исправан образац Изјаве, потребно је да претходно провери годину усвајања наставног плана. Тај податак се налази на налогу студента на Студентском порталу, на Почетној страни, у горњем десном углу, позиција План и програм.

      У периоду од 07.10. до 16.10.2019. године уписују се сви остали студенти, a документацију подносе када заврше са полагањем испита у текућој школској години.

      Документација потребна за упис садржи још и потврду о уплаћеној првој рати школарине.

ПРЕУЗИМАЊЕ ИНДЕКСА:

Студенти се о завршетку процедуре уписа године студија информишу преко свог налога на Студетнском порталу – увидом у информацију о уписаној години студија. Индекс се преузима у Студентском сервису најраније наредног радног дана у односу на дан када је евидентиран упис на налогу на Студентском порталу.

Студентска служба

Претрага