Одбрана мастер рада - Марко Милашиновић

Време: 01.10.2019 10:40:59

Кандидат Марко Милашиновић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Улога финансијског извештавања у оцени кредитне способности предузећа“, дана 03.10.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Владимир Обрадовић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и,
  3. Др Јасмина Богићевић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага