Одбрана мастер рада - кандидат Анђа Колић

Време: 02.10.2019 13:58:21

Кандидат Анђа Колић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај Хофстедеових културалних димензија на усмену пропаганду“, дана 04.10.2019. године, у 13,30 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Срђан Шапић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милан Коцић, ванр. проф.  Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Вељко Маринковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага