ОБНОВА ГОДИНЕ

Време: 04.10.2019 15:08:41

Универзитет у Крагујевцу

Економски  факултет

 

                                                                                                          О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Студенти мастер академских студија у обавези су да у периоду од 09.10. до 11.10.2019. год. у времену од 9,45 до 13,00 сати, изврше обнову године на шалтеру Студентске службе.

Попуњена анкета на студентском порталу je услов за обнову године студија.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРEБНА ЗА ОБНОВУ ГОДИНЕ:

 

  1. Два обрасца ШВ-20 попуњена штампaним словима ћириличног писма;
  2. Индекс;
  3. Уплатница као доказ о уплати прве рате школарине.

 

Висина школарине за упис поновљене године студија утврђује се на основу броја пренетих ЕСПБ бодова. Школарину студент може уплатити у целости приликом обнове године или на рате, и то у следећим износима и следећом динамиком:

а)    За преостао мастер рад (20 ЕСПБ): школарина износи 35.000 динара и може се платити у 3 месечне рате (прва рата износи 15.000 дин, а остале по 10.000 дин.);

б)    За преостао 1 неположени испит и мастер рад (28 ЕСПБ): школарина износи 49.000 динара и може се платити у 4 месечне рате (прва рата износи 13.000 дин, а остале по 12.000 дин.);

в)    За преостала 2 неположена испита и мастер рад (36 ЕСПБ): школарина износи 63.000 динара и може се платити у 5 месечних рата (прва рата износи 15.000 дин, а остале по 12.000 дин.);

г)    За преостала 3 неположена испита и мастер рад (44 ЕСПБ): школарина износи 77.000 динара и може се платити у 6 месечних рата (прва рата износи 17.000 дин, а остале по 12.000 дин.);

д)    За преостала 4 неположена испита и мастер рад (52 ЕСПБ): школарина износи 91.000 динара и може се платити у 7 месечних рата (прва рата износи 19.000 дин, а остале по 12.000 дин.);

ђ)    За преостала 5 неположених испита и мастер рад (60 ЕСПБ): школарина износи 105.000 динара и може се платити у 8 месечних рата (прва рата износи 21.000 дин, а остале по 12.000 дин.).

Прва рата школарине уплаћује се на жиро-рачун Факултета приликом обнове године. Евиденција уплаћене школарине врши се електронским путем (преко Студентског портала), па уплатница мора бити шифрирана искључиво према упутству објављеном на налогу на Студетнском порталу, у менију Е-пријава.

ПАЖЊА: свака шифра је јединствена, тј. различита за сваког студента, па немојте преписивати туђе шифре!

Све остале рате уплаћују се месечном динамиком до 25-ог у наредном месецу.

Студенти су дужни да целокупну школарину измире пре одбране мастер рада.

 

Студентска служба

 

 

Претрага