Одбрана мастер рада - кандидат Марица Бошковић

Време: 07.10.2019 13:11:59

Кандидат Марица Бошковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Међузависност имиџа продавнице и лојалности потрошача“, дана 09.10.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милан Коцић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Катарина Борисављевић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага