Одбрана мастер рада - кандидат Зоран Дуњић

Време: 07.10.2019 13:35:06

Кандидат Зоран Дуњић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Примена програмског буџетирања у процесу доношења буџета јединица локалне самоуправе“, дана 10.10.2019. године, у 10,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Мирјана Тодоровић, доцент Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Весна Јањић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Предраг Станчић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага