ОБНОВА ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

Време: 08.10.2019 11:35:53

Студент који је четврту годину студија уписао у статусу студента који се финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета у први пут обновљеној четвртој години студија. Ови студенти имају право на избор 60 бодова ЕСПБ из групе свих неположених испита. Уколико студент жели да у школској 2019/2020. години упише више од 60 ЕСПБ, дужан је да плати школарину за више уписане ЕСПБ.

Студенти подносе документацију за упис до 18. октобра 2019. године

Студентска служба

Претрага