Одбрана мастер рада - кандидат Ана Луковић Томић

Време: 08.10.2019 13:47:38

Кандидат Ана Луковић Томић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Значај успостављања интерне контроле и ревизије у јединици локалне самоуправе“, дана 11.10.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Биљана Јовковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Снежана Љубисављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Драгомир Димитријевић, доцент   Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага