Одбрана мастер рада - кандидат Давор Огњановић

Време: 08.10.2019 14:15:18

Кандидат Давор Огњановић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Подстицаји и ограничења иновативности у јавном сектору“, дана 11.10.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Верица Бабић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Дејана Златановић, доцент  Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Јелена Николић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага