Одбрана мастер бодова - кандидат Драгица Петровић

Време: 08.10.2019 14:50:36

Кандидат Драгица Петровић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Фактори успешне припреме и имплементације пројеката у јединицама локалних самоуправа“, дана 11.10.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Слађана Савовић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу
  2. Др Верица Бабић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Влаимир Станчић, доцент Економског факултета у Крагујевцу. .

Претрага