Одбрана мастер рада - кандидат Катарина Чуљковић

Време: 08.10.2019 14:59:05

Кандидат Катарина Чуљковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Ревизија сврсисходности пословања ентитета јавног сектора у Републици Србији“, дана 11.10.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Снежана Љубисављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Биљана Јовковић, , ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Дејан Јовановић, доц. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага