Одбрана мастер рада - кандидат Душица Ковачевић

Време: 11.10.2019 09:57:15

Кандидат Душица Ковачевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Менаџмент информациони систем у функцији унапређења процеса контроле квалитета пољопривредног земљишта“, дана 14.10.2019. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5, пред Комисијом:

  1. Др Драгана Рејман Петровић, доцент Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Предраг Мимовић, ред. проф.Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Лела Ристић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага