Одбрана мастер рада - кандидат Александра Аксентијевић

Време: 18.10.2019 08:40:13

Кандидат Алеклсандра Аксентијевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Идентификација контекста обуке запослених у дигитализацији пословања“, дана 22.10.2019. године, у 1400 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Марко Славковић, доцент Економског факултета у Крагујевц;
  2. Др Весна Стојановић Алексић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Виолета Домановић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага