Документација за упис у прву годину

Време: 18.10.2019 12:18:37

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС

У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШК.2019/2020. ГОД.

 

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА УПИС

ПОДНОСЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 

 

         1. Диплома/уверење о завршеним студијама првог степена –оригинал (на увид)

         2. Извод из матичне књиге рођених - оригинал

         3. Два обрасца ШВ-20 попуњена штампаним словима ћириличног писма - купују се у књижари Факултета

         5. Индекс-купује се у књижари Факултета

         6. Три фотографије формата 3,5х4,5     

         7. Изјава о изборним предметима - преузима се на шалтеру Студентске службе

         8. Доказ о уплати школарине: годишња школарина износи 105.000 динара (самофинансирајући студенти)

              Школарина се може платити у целости приликом уписа или у ратама, и то највише у 8 рата:

              - прва рата у износу од 21 000 дин. уплаћује се приликом уписа

              - друга рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.11.2019. г.

              - трећа рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.12.2019. г.

              - четврта рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.01.2020. г.    

             - пета рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.02.2020. г.          

             - шеста рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.03.2020. г.       

             - седма рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.04.2020. г.       

            - осма рата у износу од 12 000 дин уплаћује се до 25.05.2020. г.         

 

Напомена: Приликом уплате прве рате у позиву на број потребно је уписати ЈМБГ. Остале рате уплаћивати према упутству са свог налога на Студентском порталу.

 

Упис ће се реализовати на шалтеру Студентске службе:

 

Жиро рачун факултета: 840-570666-83      

      

                                                                                                          Студентска служба

 

 

Претрага