Одбрана мастер рада - кандидт Мина Живадиновић

Време: 04.11.2019 12:50:31

Кандидат Мина Живадиновић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Примена концепта маркетинг односа у малопродаји“, дана 06.11.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Вељко Маринковић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Катарина Борисављевић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага