Одбрана мастер рада - кандидат Татјана Радомировић

Време: 04.11.2019 15:10:04

Кандидат Татјана Радомировић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Улога Базелских стандарда у контроли кредитног ризика банака“, дана 06.11.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Мирјана Кнежевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага