Одбрана мастер рада - кандидат Александра Милошевић

Време: 04.11.2019 14:22:51

Кандидат Александра Милошевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Буџетирање расхода у процесу израде буџета јединица локалних самоуправа“, дана 07.11.2019. године, у 10,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Весна Јањић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Дејан Јовановић, доцент Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Јасмина Богићевић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага