Одбрана мастер рада - кандидат Марија Лековић

Време: 04.11.2019 14:39:04

Кандидат Марија Лековић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Скупштинска контрола и завршни рачун буџета јединице локалне самоуправе“, дана 07.11.2019. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Дејан Јовановић, доцент Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Весна Јањић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  3. Др Биљана Јовковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага