Одбрана мастер рада - кандидат Јасмина Петровић

Време: 04.11.2019 15:13:06

Кандидат Јасмина Петровић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Функционисање инвестиционих фондова на тржиштима капитала у земљама у развоју“, дана 07.11.2019. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Микица Дреновак, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага