Одбрана мастер рада -кандидат Ивана Благојевић

Време: 05.11.2019 08:15:43

Кандидат Ивана Благојевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Каматни ризик и инвестициона активност банака“, дана 07.11.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Микица Дреновак, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага